Od dnia 1 września 2021 r. przy każdym z Oddziałów PFRON uruchomione zostało Centrum informacyjno – doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON).

W Centrum osoby z niepełnosprawnością mogą uzyskać kompleksowe wsparcie w każdym obszarze wymagającym pomocy, doradztwa, czy konsultacji m.in. na temat programów realizowanych przez PFRON, projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, obowiązujących systemów orzecznictwa, dostępnego wsparcia finansowego i rzeczowego, zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny czy rehabilitacyjny, ulg i uprawnień wynikających z przepisów prawa, a także instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Pracownicy PFRON są do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania Oddziałów.

Kontakt:

* telefoniczny – CIDON przy Oddziale Lubuskim – 68 422 78 07

* mail – cidon@pfron.org.pl.