Miasto Nowa Sól i Fundacja na rzecz Collegium Polonicum zapraszają serdecznie do udziału w pierwszym spotkaniu grupy roboczej do spraw konsultacji społecznych w ramach projektu „Nowa Sól na społecznej fali”.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 30 czerwca o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Kasprowicza 12.

Prosimy o potwierdzenie udziału do wtorku, 28 czerwca 2022 r. za pomocą poniższego formularza zgłoszeniowego.

Jeśli chcecie Państwo brać udział w spotkaniach grupy roboczej ds. konsultacji społecznych, ale nie możecie wziąć udziału w spotkaniu, również prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Link do formularza zgłoszeniowego:

https://bit.ly/grupa_ds_konsultacji_spolecznych

Na spotkaniu omówimy cele i zadania w zakresie konsultacji społecznych, które chcielibyśmy wspólnie z Państwem zrealizować w ramach grupy roboczej.

Grupa robocza będzie miała charakter otwarty tzn. zakładamy, że w trakcie naszych prac na poszczególne spotkania możemy zapraszać nowe osoby.

Chcemy jednak, aby trzon grupy stanowiły osoby, które wzięły udział w szkoleniach w ramach cyklu szkoleń dotyczących konsultacji społecznych. Te osoby mają pierwszeństwo udziału w spotkaniach grupy.

W razie pytań zapraszamy serdecznie do kontaktu.

Program spotkania:

  • Powitanie gości i otwarcie spotkania
  • Wprowadzenie do prac grupy roboczej ds. konsultacji społecznych
  • Przedstawienie celów i zadań grupy roboczej
  • Ustalenie harmonogramu prac na 2022 r.
  • Pytania i odpowiedzi.

Pytania, informacje – osoby do kontaktu:

Urząd Miejski w Nowej Soli:       

Marcin Herma / Elżbieta Zienkowicz       

zienkowicz@nowasol.pl       

  tel. 570 358 604/ 68 452 60 86  

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum:

Adam Szulczewski

a.szulczewski@fundacjacp.org

tel. 533 316 283

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, które znajdują się w nagłówku – są to elementy niezbędne.