logo senatu RP: po lewej stronie orzeł z widoczną literą S oraz napis senat rzeczypospolitej polskiej

W czwartek 10 grudnia Sławomir Wojciechowski – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Nowej Soli oraz Monika Derecka z Urzędu Stanu Cywilnego w Lublinie jako eksperci z ramienia Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych uczestniczyli w połączonym posiedzeniu Komisji Senackich (Ustawodawczej oraz Administracji Publicznej i Samorządu Terytorialnego). Udział związany był z procedowanym projektem ustawy o zmianie ustawy prawo o aktach stanu cywilnego (nr druku 221). Proponowane przepisy mają na celu ułatwienie realizacji spraw w zakresie nadania nr PESEL, zameldowania i wyrobienia dowodu osobistego dla osób, które urodziły się poza granicami kraju. OPOS jako jedyna organizacja samorządowa w Polsce od wielu lat specjalizuje się w tematyce rejestracji stanu cywilnego. Komisje Senackie pozytywnie przyjęły projekt. Sprawozdawcą projektu ustawy jest Senator Wadim Tyszkiewicz.