od prawej prezydent Jacek Milewski, Marcin Herma, Karina Jarosz, Jolanta Kabzińska, Kalina Patek, wiceprezydent Natalia Walewska-Wojciechowska, Gabriela Juncewicz

W Centrum Winiarstwa w Zaborze odbyła się gala rozstrzygnięcia konkursu Lubuski Włącznik – Lider Biznesu Społecznego. Wyróżnione Podmioty Ekonomii Społecznej w Koronie, to wyjątkowe przedsiębiorstwa, które w dobie PANDEMII wykazały się wyjątkową postawą, aktywnie włączały się w walkę ze skutkami pandemii i wspierały społeczność lokalną w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

Miło nam poinformować, że wśród Laureatów Kategorii „Urząd przyjazny podmiotom ekonomii społecznej” zwyciężył Urząd Miejski w Nowej Soli, a także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu i Gmina Dobiegniew.

Wyłonieni zwycięzcy to jednostki, które są najbardziej zaangażowane w rozwój sektora ekonomii społecznej w naszym regionie, a także najaktywniej wspierają i współpracują z podmiotami ekonomii społecznej.

Celem konkursu było wyłonienie podmiotów ekonomii społecznej, które wykazały się wyjątkową postawą w czasie pandemii, w szczególności realizowały działania mające na celu walkę ze skutkami pandemii lub działania wspierające społeczność lokalną w tym okresie. Natomiast w kategorii Urząd Przyjazny Podmiotom Ekonomii Społecznej wyłoniono jednostki samorządu terytorialnego, które są najbardziej zaangażowane w rozwój sektora ekonomii społecznej, a także najaktywniej wspierają i współpracują z podmiotami ekonomii społecznej.

Do konkursu zgłosiło się 36 podmiotów w tym: 11 Stowarzyszeń, 10 Spółdzielni Socjalnych, 10 Fundacji, Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Centrum Integracji Społecznej oraz po raz pierwszy w historii konkursu 3 Koła Gospodyń Wiejskich.

W kategorii „URZĄD PRZYJAZNY PODMIOTOM EKONOMII SPOŁECZNEJ” jury oceniało 14 podmiotów: 6 Ośrodków Pomocy Społecznej, 2 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej, 5 Urzędów Gminy.

źródło: polityka.społeczna.lubuskie.pl

Na zdjęciu od lewej wydział spraw społecznych z prezydentami miasta: Gabriela Juncewicz, wiceprezydent ds społecznych Natalia Walewska-Wojciechowska, Kalina Patek, Jolanta Kabzińska, naczelnik wydziału spraw społecznych Karina Jarosz, zastępca naczelnika wydziału spraw społecznych Marcin Herma, prezydent Jacek Milewski

od prawej prezydent Jacek Milewski, Marcin Herma, Karina Jarosz, Jolanta Kabzińska, Kalina Patek, wiceprezydent Natalia Walewska-Wojciechowska, Gabriela Juncewicz