zDJĘCIE W TLE PRZEDSTAWIAJĄCE HALĘ SPORTOWĄ I LUDZI NA BOISKU, W PRAWYM DOLNYM ROGU WIDOCZNA PIŁKA DO KOSZYKWKI, W PRAWYM BOKU KWADRAT Z NAPISEM ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA

na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Nowa Sól – Miasto w roku 2021 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie Kultury fizycznej i turystyki.

Prezydent Miasta Nowa Sól po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami oraz ocenami Komisji Konkursowej na posiedzeniu Kolegium w dniu 15.03.2021 r. rozstrzygnął ogłoszony dnia 15.02.2021 r. konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Nowa Sól – Miasto w roku 2021 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie Kultury fizycznej i turystyki i przyznał dotacje zgodnie z poniższym wykazem:

Unitarny Klub Sportowy Trójka: Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w treningach, turniejach i rozgrywkach II ligi piłki ręcznej. Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce ręcznej – przyznana dotacja 79 575 zł.
Uczniowski Klub Sportowy Sympatycy Koszykówki Młodzieżowej Nowa Sól: Szkolenie dzieci i młodzieży, chłopców i dziewcząt w piłce koszykowej w ramach prowadzonej Koszykarskiej Szkółki Zastalu jako realizacja przygotowania do współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży – przyznana dotacja 30 000 zł.