Mając na uwadze szczególną grupę osób potrzebujących wsparcia jaką są dzieci zagrożone i dotknięte problemem przemocy, serdecznie zapraszamy nauczycieli i pedagogów ze szkół podstawowych do udziału w szkoleniu pn. „Procedura Niebieskiej Karty w oświacie”, które jest organizowane pod patronatem Pani Natalii Walewskiej – Wojciechowskiej – Wiceprezydent miasta Nowa Sól .
Szkolenie odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2021r. w godzinach 13.00 – 18.00 w formie on-line.

Szkolenia adresowane jest do przedstawicieli oświaty – nauczycieli, wychowawców, pedagogów ze szkół podstawowych na terenie miasta Nowa Sól oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowej Soli, a jego celem jest m.in. uporządkowanie wiedzy na temat problemów związanych z przemocą w rodzinie, w tym przemocą wobec dzieci oraz podejmowania interwencji przez przedstawicieli oświaty w ramach procedury „Niebieskiej Karty” w sytuacji podejrzenia przemocy wobec dziecka. Zaprezentowane zostaną sposoby prowadzenia rozmów interwencyjnych z rodzicami, a także zasady pracy interdyscyplinarnej w ramach procedury „Niebieskiej Karty”. Zajęcia będą prowadzone w formie aktywizującej uczestników – oprócz wykładu uczestnikom zaproponowane będą: ćwiczenia, praca z casusem, dyskusja w celu wymiany doświadczeń.Zakres tematyczny przedstawia się następująco:
a) Przemoc wobec dzieci – formy, objawy, konsekwencje (np. fizyczne, psychosomatyczne), czynniki ryzyka.
b) Przedstawiciele oświaty jako świadkowie przemocy wobec dziecka.
c) Jak rozmawiać z rodzicem dziecka kiedy podejrzewamy, że dziecko doznaje przemocy w rodzinie?
– rozmowy interwencyjne
– rozmowy wspierające
d) Procedura „Niebieskiej Karty” – zadania pracowników oświaty wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” i wzorów formularzy „Niebieska Karta”.
e) Procedura „Niebieska Karta” w praktyce. Szkolenie poprowadzi:
Katarzyna Michalska – certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowany terapeuta motywujący (Dialog Motywujący); od ponad 23 lat pracuje w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym prowadzi szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracy z członkami rodzin z problemem alkoholowym i przemocy w szczególności kontaktu z osobami doznającymi przemocy i stosującymi przemoc, realizacji procedury „Niebieskiej Karty”, rozwijania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, itp. Autorka publikacji nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Konsultantka w jednym z warszawskich telefonów zaufania. Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona (do 5 osób na szkołę). Aby zapisać się na szkolenie należy do dnia 12 kwietnia 2021r. wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem: https://docs.google.com/…/1_o4fvVFgCgTLfQo6nRqRH6r…/edit Link do szkolenia zostanie przesłany dla osób, które będą brały udział w dniu szkolenia tj. 14 kwietnia 2021r. W imieniu Pani Wiceprezydent serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.