Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu:

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – procedura Niebieskiej Karty

Szkolenie odbędzie się 13 grudnia 2022r. w godzinach 9.00 – 14.00  na sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli, ul. Północna 2

Szkolenie adresowane jest do osób i instytucji realizujących działania w zakresie procedury Niebieskiej Karty na terenie miasta Nowa Sól, szczególnie: przedstawicieli oświaty, przedstawicieli policji, przedstawicieli służby zdrowia, przedstawicieli Komisji RPA, organizacji pożytku publicznego, przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, kuratorów zawodowych i społecznych.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

1.     Czym jest i do czego służy procedura „Niebieskie Karty” – założenia, idea, cele, zasady pracy interdyscyplinarnej w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zadania wynikające z przepisów prawa.

2.     Najczęściej popełniane błędy w realizacji procedury – jakie są nasze oczekiwania wobec procedury, a jakie naszych klientów. Procedura „Niebieskie Karty” – a procedury karne. Moja postawa wobec zjawiska przemocy w rodzinie.

3.     Różnice między działaniami interwencyjnymi, a pomocowymi – czym jest interwencja, czym pomoc, podobieństwa i różnice, odmienne cele, odpowiedź na pytanie w jakiej jestem roli. Proces zmiany postawy.

4.     Kontakt z osobami krzywdzonymi i stosującymi przemoc – jak rozmawiać by nawiązać kontakt.

5.     Czy osoby doznające przemocy „nie chcą” zmiany w swoim życiu ?

6.     Jakie są formy pomocowe w zakresie przeciwdziałania przemocy na terenie miasta i powiatu nowosolskiego.

Podczas szkolenia planowane są przerwy kawowe oraz lunch.

Forma szkolenia :  warsztat, ćwiczenia, wykład.

Szkolenie jest bezpłatne i całkowicie finansowane z Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

Zaświadczenia: po ukończonym szkoleniu każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Zapisy do dnia 8 grudnia br. pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/1Kn1ZfwplDXBqBR9RyKwLi3Cw53gxXS3XFn1yT2DaFI8/edit

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu pod nr tel. 68/ 459 03 05.

Prowadzący:

Dorota Jaszczak – Kuźmińska: mgr resocjalizacji, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej, terapeutka motywującą, uczestniczka szkoły psychoterapii integratywnej. Od 27 lat pracująca w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierownik działu programów lokalnych Krajowego Biura Przeciwdziałania Uzależnieniom w Warszawie.

Gabriela Juncewicz: Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Nowej Soli, członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członek Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowej Soli.