na obrazku widnieją cztery puzle, każdy innego koloru

Zapraszamy do udziału w cyklu warsztatów socjoterapeutycznych dla młodzieży (13-15 lat – VII – VIII klasa Szkoły Podstawowej).

Zajęcia socjoterapeutyczne „Nastolatek w przebudowie” to forma terapii, która polega na wykorzystaniu wpływu środowiska społecznego – grupy osób, które przejawiają różnorodne zaburzenia i trudności w funkcjonowaniu psychospołecznym, borykają się z zaburzeniami emocjonalnymi oraz zaburzeniami zachowania. Podczas każdych zajęć powstanie tzw. „mapa myśli” tworzona na bieżąco przez Uczestników, dzięki której będą mogli zapisywać omawiane ważne kwestie, co pozwoli im lepiej zapamiętać omawiane tematy i zwiększyć efektywność ich własnej pracy. Zajęcia „Nastolatek w przebudowie” obejmują 12 spotkań po 2 godziny dydaktyczne (2x 45 min.) z młodzieżą oraz 1 spotkanie z rodzicem dziecka poprzedzające zajęcia, które odbędzie się w dniu 16 lutego br. o godzinie 17.00 na sali Braci Morawskich ul. Żeromskiego 7A w Nowej Soli.

Termin zajęć: od 23 lutego 2022r. do 11 maja 2022r.

Miejsce: sala Braci Morawskich Morawska Salka, ul. Żeromskiego 7A w Nowej Soli

Czas: w każdą środę w godzinach 17.00 – 18.30

Prowadzący: Anna Szulgo – pedagog, socjoterapeuta, interwent kryzysowy.

Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży w wieku 13-15 lat (VII – VIII), która uczęszcza do szkoły podstawowej na terenie miasta Nowa Sól.

Liczba miejsc ograniczona (do 10 osób). Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 11 lutego 2022r.:

https://docs.google.com/…/1sO3_xOWzmconZ-0iEAl…/edit

Każda osoba, która zgłosi swój udział w zajęciach socjoterapeutycznych dostanie automatyczne potwierdzenie wysłania formularza, jednak nie jest to gwarancją zakwalifikowania na zajęcia. Organizator poinformuje meilowo rodziców o wstępnym zakwalifikowaniu dziecka na zajęcia.

Rodzic uczestniczący w pierwszym spotkaniu z prowadzącymi w dniu 16 lutego br. otrzyma ostateczną informację, co do zakwalifikowania dziecka na zajęcia. Zajęcia dla dzieci są bezpłatne i całkowicie finansowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.