W tym roku wizyta studyjna skierowana do nowosolskich organizacji pozarządowych oraz animatorów, edukatorów i społeczników odbędzie się do Poznania! A tam odwiedzimy trzy Centra Inicjatyw Lokalnych oraz Fundację Pomocy Wzajemnej BARKA. Ten całodzienny wyjazd ma na celu zainspirowanie się dobrymi praktykami w zakresie działań sąsiedzkich, pomocowych oraz wszelkich aktywności związanych z animacją mieszkańców osiedli.
Odwiedzimy Dom Sąsiedzki na Dębcu, Schron Kultury Europa oraz Fyrtel główna. Następnie będziemy gościć w Fundacji BARKA.

Osoby, które chcą wziąć udział proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

https://docs.google.com/forms/d/1bzRD5rzB3bHtAvgokvOZxKHfiLRtVH-kv4ZrZVb21PQ/edit

PROGRAM WIZYTY STUDYJNEJ: