Corocznie 14 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia. Wydarzenie to zostało zainaugurowane aby:
podnosić świadomość społeczną w zakresie potrzeby oddawania krwi i jej składników, podkreślić kluczowy wkład Honorowych Dawców Krwi,
wspierać działalność związaną z promocją i edukacją w zakresie honorowego krwiodawstwa.

W tym roku obchody Światowego Dnia Krwiodawcy odbywają się pod hasłem „Oddawanie krwi to akt solidarności. Dołącz i ratuj życie”. Hasło to ma zwrócić szczególną uwagę na rolę, jaką dobrowolne oddawanie krwi odgrywa przede wszystkim w ratowaniu życia , a także wzmacnianiu solidarności społecznej.

Potrzeba krwi jest powszechna. Aby móc zapewnić odpowiednie stany magazynowe krwi na potrzeby lecznictwa niezbędni są Honorowi Dawcy Krwi, którzy regularnie, z dobroci serca ofiarowują swoją krew, by nieść pomoc osobom wymagającym leczenia krwią i jej składnikami. W Polsce rocznie oddaje krew lub osocze ok. 500 000 osób.

Kto może oddać krew?
Osoby od 18 do 65 roku życia:
które ważą co najmniej 50 kilogramów,
u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonano akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała,
które w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miały wykonanych żadnych zabiegów operacyjnych, endoskopowych i innych diagnostycznych badań (np. gastroskopii, panendoskopii, artroskopii, laparoskopii),
które w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie były leczone krwią i preparatami krwiopochodnymi.

Ile krwi pobiera się jednorazowo i jak długo to trwa?
Jednorazowo pobiera się tylko 450 ml pełnej krwi. Samo pobranie trwa zwykle 5-8 minut.

Stany magazynowe krwi – której krwi w szczególności brakuje w naszym regionie?
Z informacji zawartych na stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, wynika, że wg stanu na dzień 13.06.2022 r. w naszym regionie brakuje w szczególności krwi o symbolu: 0 RhD+, 0 RhD-, A RhD-, B RhD-, AB RhD-

Gdzie można oddać krew?
Mapa punktów krwiodawstwa, w których można oddać krew dostępna jest na stronie https://krwiodawcy.org/gdzie-mozna-oddac-krew, a także stronie Narodowego Centrum Krwi https://www.gov.pl/web/nck
W naszym regionie krew można oddać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
ul. Zyty 21
65-046 Zielona Góra
tel. centrala: 68 329 83 63

W wakacje częściej niż zwykle występują niedobory krwi i jej składników wykorzystywanych do lecznictwa. Jest to także okres, w którym liczba osób oddających krew maleje, dlatego zachęcamy wszystkie osoby oddające krew oraz niezdecydowane do regularnego oddawania krwi. Zgodnie z tegorocznym hasłem dnia bądźmy solidarni z osobami potrzebującymi krwi i uratujmy czyjeś życie.

Wszelkie informacje dotyczące krwiodawstwa dostępne są na stronie:
www.krwiodawcy.org
https://rckik.zgora.pl/