UWAGA!

Informujemy, że Urząd Miejski w Nowej Soli jest otwarty, obsługujemy interesantów bezpośrednio. Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30-15.30, środa: 9.00-17.00. Uwaga: na terenie Urzędu obowiązuje nakaz noszenia maseczek.

Drogi

Zajęcie pasa drogowego

Wniosek na zajęcie pasa drogowego powinien zawierać oprócz nazwy jednostki, cel, lokalizację, powierzchnię, planowany okres zajęcia pasa drogowego, a także plan sytuacyjny, projekt organizacji ruchu – jeśli obowiązek wynika z wcześniejszej decyzji zezwalającej oraz dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli sprawę załatwia pełnomocnik wnioskodawcy.

Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego zawarte są w Uchwale nr XX/168/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Lubus.2020.115).

Za wydanie zezwolenia na zajęcia pasa drogowego odpowiada:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w dni powszednie w godzinach 7:30 – 15:30 (w środy 9:00 – 17:00):

Telefon: 68 459 03 34 | email: mrapke@nowasol.pl

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

Jak segregować śmieci?

O Nowej Soli