Monitorowanie Środowiska

Edukacja ekologiczna

Kampanie informacyjne
Jednym z ważniejszych zadań w dziale ochrony środowiska jest nie tylko naprawa środowiska, ale także przeciwdziałanie jego dewastacji.
Nieodzowne w tym zadaniu jest poszerzanie świadomości społeczeństwa przez edukację ekologiczną.
W ramach edukacji ekologicznej prowadzonej na terenie miasta Nowa Sól, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Nowa Sól organizuje szereg akcji tj. kampanie ( np. Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata itp.), teatrzyki oraz pikniki, które mają na celu zwiększenie świadomości na temat ochrony środowiska wśród mieszkańców miasta Nowa Sól ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
Na bieżąco dofinansowujemy edukację ekologiczną dzieci i młodzieży w nowosolskich przedszkolach oraz szkołach podstawowych.
Walka ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem
Urząd Miejski Nowa Sól od kilkunastu już lat prowadzi akcję zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka, która polega między innymi na:
zakładaniu opasek lepowych oraz dyspenserów feromonowych z koszyczkiem na pniach kasztanowców, rosnących na terenie miasta Nowej Soli,
rozdawaniu worków do gromadzenia liści z kasztanów, ich zbiórce oraz utylizacji ( zakopanie liści na odpowiedniej głębokości i przysypanie wapnem ).
Pierwsza z metod przeprowadzana jest zawsze w pierwszej połowie roku mniej więcej w kwietniu, a druga pod koniec roku na przełomie września i października.
Około 380 kasztanowców co rocznie objętych zostaje akcją zabiegów ochronnych, która ma na celu zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka, groźnego szkodnika, który od kilkunastu lat atakuje drzewa w wielu krajach Europy i w Polsce. Pnie drzew kasztanowców owijane są taśmą poliuretanową (w formie foliowanej brązowej gąbki). Taśma ta pokryta jest owadolepem, niewysychającym klejem, która zachowuje swoje właściwości lepiące przez cały sezon ( o ile nie zostanie w całości pokryta odłowionymi owadami, bądź nie zostanie w inny sposób zanieczyszczona). Do folii przyklejają się owady, które wiosną wędrują z ziemi do koron drzew. W takim ochronnym „ubraniu” drzewa pozostaną do października. Na drzewach zawieszane są również dyspensery feromonowi, które służą do wabienia samców motyli szrotówka kasztanowcowiaczka.
Dlatego apelujemy o niezrywanie opasek lepowych z drzew!
W okresie jesiennym jedyną możliwą formą zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka jest systematyczne zbieranie opadłych liści kasztanowców, aby zmniejszyć liczbę zimujących poczwarek, a tym samym liczbę motyli, które wylecą wiosną następnego roku. Grabienie i niszczenie opadłych liści kasztanowców daje stosunkowo wysoką skuteczność.
W tym celu miasto rozdaje nieodpłatnie worki przeznaczone tylko i wyłącznie na liście z kasztanowców, które potem odbiera i w odpowiedni sposób utylizuje

Działania dla powietrza

Osoby spalające odpady trują ludzi i środowisko
Pozbywanie się odpadów poprzez bezmyślne ich spalanie w domowych piecach lub w ognisku, powoduje przenikanie trujących substancji do naszego najbliższego otoczenia. Toksyczne związki azotu, siarki, chloru, metale ciężkie (rtęć, kadm, ołów), dioksyny to substancje, które nieodwracalnie niszczą zdrowie nasze i naszych najbliższych. Powodują choroby układu oddechowego i pokarmowego. Zapalenia błony śluzowej gardła, nosa, oskrzeli, nowotwory płuc i wątroby, zaburzenia hormonalne i mutacje genetyczne, podrażnienia oczu, alergiczne zapalenie skóry i alergie pokarmowe.
Spalanie odpadów w piecach jest nie tylko groźne dla zdrowia, ale i kosztowne, bo grozi wysoką grzywną oraz ma niekorzystny wpływ na instalację grzewczą i przewody kominowe, gdyż powoduje osadzanie się dużych ilości sadzy, co z kolei stwarza zagrożenie pożarowe.
Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U.2020.0.797 t.j. ) ”Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.” Przewidywana wysokość grzywny wynosi do 5000 zł.
Czym palić w piecu
W okresie jesienno – zimowym pogarsza się jakość otaczającego nas powietrza. Odpowiedzialność za ten stan ponoszą najczęściej mieszkańcy z domów jednorodzinnych, którzy w ramach oszczędności spalają śmieci w piecach.
Są rzeczy, które nie powinny trafić do pieca np. tworzywa sztuczne, papier kolorowy, drewno malowane lub impregnowane czy nawet pocięte opony. Odpady te palone w warunkach domowych wydzielają zanieczyszczenia powietrza co powoduje emitowanie toksyn, które mają wpływ na nasze zdrowie. Skutki wdychania takiego powietrza mogą się objawić dopiero po kilkunastu latach ( np. nowotwór ).
Natomiast spalanie wilgotnych odpadów grozi zatkaniem przez mokrą sadzę przewodów kominowych, w następstwie czego tlenek węgla się cofa i może dojść do zatrucia.
Tradycyjne palenie węglem można zastąpić bardziej ekologicznymi nośnikami energii, np. gaz, biomasa lub pompy ciepła. Jeśli nie masz możliwości spalania ekologicznych paliw wybierz węgiel jak najlepszej jakości. Zakup taniego węgla nie przekłada się na rzeczywiste korzyści finansowe. Zużywamy więcej paliwa gorszej jakości oraz dochodzą koszty pozbycia się popiołu i drewna na podpałkę. Złej jakości węgiel zawiera dużo drobnego popiołu, szkodliwych metali ciężkich i różnych związków chemicznych, które poprzez proces spalania zatruwają powietrze, wodę i glebę.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa