Monitorowanie Środowiska

Sprawdź jakość powietrza

Od 1 marca 2018 r. w pięciu miejscach na terenie miasta zamontowane zostały czujniki do mierzenia jakości powietrza. Sensory pobierają następujące dane pomiarowe:

  • temperaturę powietrza,
  • wilgotność,
  • ciśnienie,
  • stężenie pyłów zawieszonych PM 2,5 oraz PM 10.

Wyniki można obserwować w czasie rzeczywistym:

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa