Dla mieszkańca

Oświetlenie uliczne

Usterki oświetlenia drogowego na terenie miasta Nowej Soli można zgłaszać bezpośrednio dzwoniąc do Urzędu Miejskiego w dni powszednie w godzinach 7:30-15:30 (w środy 9:00-17:00) pod numer telefonu 68 459 03 38

Wszystkie zgłoszone do Urzędu usterki, na koniec dnia są przekazywane do właściciela sieci oświetleniowej. Wykonawca w zakresie podstawowym zobowiązany jest do naprawy niesprawnych punktów świetlnych w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.

Oświetlenie na terenie miasta Nowej Soli stanowi własność Gminy Nowa Sól – Miasto i spółki ENEA Oświetlenie.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa