Projekty

Logiczny Przedszkolak

Projekt „Logiczny przedszkolak – dodatkowe zajęcia z ekonomii, matematyczno-przyrodnicze i języka angielskiego dla dzieci w wieku 5 i 6 lat z publicznych przedszkoli”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, realizowany przez Gminę Nowa Sól – Miasto.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna Edukacja, Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, poddziałania 8.1.1 poprawa dostępności
i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.
Całkowita wartość projektu: 198 656,94 zł.
Kwota dofinansowania: 168 858,39 zł
Okres realizacji projektu: od 01.09.2021 do 31.07.2022

W projekcie uczestniczyło 506 dzieci w wieku 5-6 lat z 9 publicznych placówek przedszkolnych znajdujących się na terenie miasta Nowa Sól, w tym do 2 placówek z oddziałami integracyjnymi. Zajęcia prowadzone w ramach projektu miały na celu kształtowanie i rozwijanie u dzieci kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez dodatkowe zajęcia edukacyjne z języka angielskiego, matematyczno – przyrodnicze oraz ABC ekonomii.
W ramach projektu przeprowadzono łącznie 1340 h zajęć w 9 publicznych przedszkolach w Nowej Soli:
zajęcia ABC ekonomii – 533,5 h
zajęcia matematyczno – przyrodnicze – 536 h
zajęcia z języka angielskiego – 270,5h
W ramach projektu odbyły się szkolenia dla 52 nauczycieli, w tym dla 1 nauczyciela kurs języka angielskiego na poziomie B2, który zakończył się w czerwcu 2022r, uzyskaniem certyfikatu.
Dzięki zaplanowanym szkoleniom z: nauczania ekonomii, nauczania matematyki, łączenia edukacji matematycznej z przyrodniczą, z zakresu kształtowania kompetencji kluczowych oraz z języka angielskiego, nauczyciele podnieśli swoje kwalifikacje w zakresie kształtowania umiejętności uniwersalnych i kompetencji kluczowych. Łączny koszt szkoleń wyniósł: 27 576,00 zł
W ramach projektu zostały zakupione dla przedszkoli pomoce dydaktyczne tj.: gry edukacyjne, materiały dydaktyczne do nauki języka angielskiego, maty edukacyjne, ćwiczenia oraz quizy, łączny koszt pomocy dydaktycznych wyniósł: 25 260,00 zł
Cel główny projektu to wzrost wiedzy matematyczno-przyrodniczej, ekonomicznej i językowej u min. 80% dzieci 5-6 letnich oraz podniesienie kwalifikacji u 52 nauczycieli poprzez ukończenie kursów i szkoleń.
Linki do stron przedszkoli:
http://przedszkole11.com.pl/index.php/grupy/kangurki
http://przedszkole11.com.pl/index.php/grupy/misie
https://przedszkole12nowasol.pl/?page_id=2486
http://www.pp9nsol.eu/logiczny-przedszkolak11
https://pp5nowasol.edupage.org/album/#gallery/472

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa