Edukacja

Wolontariat szkolny

Program Szkolnego Koła Wolontariatu w Szkole Podstawowej Nr 6 w Nowej Soli.
„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Jan Paweł II

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły -nauczycieli, uczniów i rodziców -na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.
Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia.

Cele szczegółowe:
1.Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
2.Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
3.Kształtowanie postaw prospołecznych.
4.Rozwijanie empatii i tolerancji.
5.Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
6.Budowanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego.
7.Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem.
8.Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni.

 1. Rozwijanie zainteresowań
  Zaplanowane akcje:
  Kredki zamiast kwiatka – zbiórka artykułów szkolnych dla dzieci z domu dziecka w Kożuchowie. Akcja przeprowadzona w Dzień Edukacji Narodowej.
  Zapal znicz – szkolna zbiórka zniczy, uporządkowywanie oraz zapalanie zniczy na opuszczonych grobach.
  Ratujemy zwierzaki – zbiórka karmy dla zwierząt.
  Góra Grosza.
  Zakręceni w pomaganie – zbiórka nakrętek.
  Dzień Dobrych Uczynków – udział w akcji -Fundacja Ekologiczna Arka.
  Przeczytałeś? Oddaj!- zbiórka i sprzedaż używanych książek.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Soli

DZIAŁAMY (w różnych obszarach).
POMAGAMY (organizacjom ).
ORGANIZUJEMY (akcje szkolne i lokalne).
WSPIERAMY (potrzebujących).
AKTYWIZUJEMY (wszystkich uczniów).

Celem naszej działalności jest:
1.Szerzenie wśród uczniów idei wolontariatu i konieczności wspierania osób w potrzebie.
2.Organizowanie działań na terenie szkoły, ale także wspieranie działalności lokalnej.
3.Angażowanie uczniów do niesienia pomocy innym.
4.Podejmowanie współpracy z wieloma instytucjami: nowosolskie świetlice, schronisko dla zwierząt, szpital, Dom Dziecka w Kożuchowie, Towarzystwo Pomocy Brata Alberta, Nowosolska Paczka, Dom Pomocy Społecznej, i wiele innych.
5.Kształtowanie właściwych postaw prospołecznych.
6.Zachęcanie do aktywności i odpowiedzialności za drugiego człowieka.

Opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu jest Wioleta Maćkowiak.
Działalność z zakresu wolontariatu podejmuje wielu nauczycieli, co oznacza, że w naszej szkole aktywizujemy się wszyscy i w wielu płaszczyznach: misje, akcje charytatywne, pomoc, zbiórki, konkursy, festyny, kawiarenki, odwiedziny, sadzenie żonkili, pomoc przy odrabianiu lekcji, przekazywanie paczek i żywności, zbieranie nakrętek oraz wiele, wiele innych. Nasi uczniowie i nauczyciele rozumieją potrzebę pomagania drugiemu człowiekowi.

Działalność szkolnego wolontariatu w Szkole Podstawowej Nr 5
w Nowej Soli

Opiekunami szkolnego wolontariatu są: p. M. Buczkowska, A. Czarnecka i M. Hawryluk.
Do wolontariatu należy część uczniów klasy 8a i b którzy angażują się w liczne akcje organizowane na terenie szkoły i poza nią. Do akcji wolontariatu przyłączają się także inni uczniowie, nauczyciele oraz rodzice.
W październiku z okazji miesiąca pomocy zwierzętom oraz przez cały rok szkolny organizujemy akcję pomocy bezdomnym czworonogom. Nawiązaliśmy kontakt z nowosolskim przytuliskiem i jego opiekunką panią Piekarek. Dzięki wsparciu wszystkich zainteresowanych ruszyła akcja zbiórki karmy, koców i akcesoriów dla zwierząt. Wolontariusze często sami dostarczają osobiście artykuły dla zwierząt, odwiedzają przytulisko i zaoferowali pomoc przy wyprowadzaniu piesków na spacery.
Pani Alicja Czarnecka organizuje dla chętnych uczniów co roku przed Świętem Zmarłych akcję porządkowania opuszczonych grobów i palenia zniczy na cmentarzu przy ul. Piaskowej. Uczestniczy w niej zawsze wielu uczniów.
Wolontariusze z klas 8, dzięki uprzejmości dyrektor PP5 p. Jachimowicz-Pulki odwiedzają czasami starszaków w Przedszkolu Nr 5 i udzielając im lekcji j. angielskiego. Starsi wolontariusz pomagają na świetlicy młodszym uczniom w nauce. Rozpoczęliśmy akcję czytania dzieciom lektur, lecz z powodu pandemii jest ona przesunięta na odpowiedni czas.
Koło wolontariatu nawiązało współpracę z Parafią Św. Antoniego i księdzem Waldemarem Kostrzewskim, który podjął się wraz z naszymi uczniami nieść pomoc najbardziej potrzebującym.
Jak co roku przeprowadzane są akcje adopcji bezdomnych zwierząt. Udało się znaleźć nowy dom dla dwóch bezdomnych kociaków.
Obecnie organizowana jest zbiórka odzieży i innych artykułów dla potrzebującej rodziny.
Na zebraniach wolontariatu kształtowana jest świadomość i właściwa postawa w zakresie niesienia pomocy potrzebującym.

Szkoła Podstawowa nr 8 w Nowej Soli

Program Szkolnego Koła Wolontariatu Szkoły Podstawowej nr 8 w Nowej Soli

Cele:

 1. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
 2. Inicjowanie działań w środowisku szkolnym i lokalnym.
 3. Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności szkoły.
 4. Wzbogacanie tradycji szkoły.
  Cele szczegółowe:
 5. Zaangażowanie uczniów w dobrowolną i nieodpłatną pomoc.
 6. Wspomaganie inicjatyw charytatywnych i kulturalnych.
  a) współpraca z biblioteką szkolną i miejską
  b) spotkania w Domu Kombatanta – nowy rok jeśli otworzą
  c) zbiórka rzeczy dla wybranego schroniska
  d) współpraca z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy
 7. Kształtowanie postaw prospołecznych, zdobywanie nowych doświadczeń.
 8. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego i odpowiedzialności za drugiego
  człowieka.

Opiekun – Pedagog Małgorzata Owczarek

Szkoła Podstawowa nr 2

Plan działania Szkolnego Koła Wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowej Soli

 1. Wrzesień – nabór uczniów do Szkolnego Koła Wolontariatu i wspólne planowanie szczegółowych działań w oparciu priorytety, którymi kierowaliśmy się w poprzednich latach.
 2. Październik – zbiórka zniczy oraz akcja porządkowania grobów na nowosolskim cmentarzu.
 3. Listopad – zbiórka żywności i przekazanie jej na początki grudnia podopiecznym PCK w Nowej Soli.
 4. Grudzień – zbiórka przyborów piśmienniczych oraz malowanek dla potrzebujących dzieci.
 5. Luty- kwiecień – zbiórka karmy dla zwierząt i przekazanie jej wybranemu schronisku.
 6. Kwiecień – miesiąc pamięci o osobach ze spektrum autyzmu. Organizowanie szkolnej kampanii informacyjnej o specyfice zaburzeń osób ze spektrum autyzmu.
 7. Maj – Dzień Dobrych uczynków.
 8. Czerwiec – kampania proekologiczna z okazji Światowego Dnia Środowiska.

Opiekunkami Szkolnego Koła Wolontariatu są Panie: Sylwia Mańczak i Ludmiła Karabin. 

Uśmiechnięta Sylwia Mańczak
Opiekun Sylwia Mańczak

Szkoła Podstawowa nr 3

Program-Szkolnego-Kola-Wolontariatu-SP3

Uśmiechnięte Koordynatorki SKW SP3 z dziećmi w tle
Koordynatorki SKW SP3
plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa