Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2022 r., poz. 1327 ze zm.)

Prezydent Miasta Nowa Sól
ogłasza:

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Nowa Sól – Miasto w roku 2022 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie Kultury fizycznej i turystyki – organizacja i uczestnictwo w rozgrywkach, szkoleniach i treningach piłki siatkowej.

Treść ogłoszenia w dokumencie pdf: