na obrazku grupka ludzi dyskutuje na świeżym powietrzu wśród drzew

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Nowa Sól – Miasto w roku 2023 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie Kultury.

Prezydent Miasta Nowa Sól po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami oraz ocenami Komisji Konkursowych na posiedzeniu Kolegium w dniu 30 stycznia 2023 r. rozstrzygnął ogłoszony dnia 15.12.2022 r. konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Nowa Sól – Miasto w roku 2023 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie Kultury i przyznał dotacje zgodnie z poniższym zestawieniem:

KULTURA
Lp.Nazwa podmiotuZadanieDotacja 2023 r. (zł)
1Nowosolskie Alternatywne Stowarzyszenie Artystów NASATeatr TERMINUS A QUO 2023.115 000
2Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego KrzyżaUroczyste obchody rocznicy powstania PCK i Honorowego Krwiodawstwa.3 300
3Nowosolskie Uniwersytet Trzeciego WiekuNauka języka obcego – gimnastyką umysłu.4 080
4Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Nowa SólAktywność społeczna seniorów.5 000
5Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa PolskiegoFestiwal „Muzyka łączy pokolenia” 2023.1 500
6Nowosolskie Stowarzyszenie Nasza Polska 2015Upamiętnienie Święta – 3 Maja.6 000
7Nowosolskie Stowarzyszenie Nasza Polska 2015Obchody Święta Wojska Polskiego.6 000
8Nowosolskie Stowarzyszenie Nasza Polska 2015Organizacja Obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada.6 000
9Stowarzyszenie P.A.R.K.Fight or Die ‘23 – Graffiti Jam.8 000
10Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych Twórcze HoryzontySpotkania Z Podróżnikami.2 500
11Fundacja Ze Sztuką Na TakMiędzynarodowy Dzień Pszczoły – przedstawienia dla dzieci i warsztaty.2 620