Projekty dofinansowane z budżetu

FINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM SIECI OŚRODKÓW WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Data publikacji: 8 listopada 2021


Kontynuacja adaptacji budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Soli – etap II (2021 r.)

DOFINANSOWANIE  

300 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ  

624 096,70 zł

OPIS PROJEKTU:

Celem projektu jest podniesienie standardu Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Soli w  związku z jego przeniesieniem do adaptowanego budynku Centrum Aktywności Społecznej.  Zmiana metrażu powierzchni użytkowej ŚDS z dotychczasowych 341,97 m2 na 532,71 m2, pozwoli na zwiększenie liczby przyjmowanych uczestników z 30 os. do  35. 

 Etap II obejmie wykonanie pozostałych prac budowlanych, zakup niezbędnego wyposażenia oraz oddanie obiektu do użytku.

Tablica-informacyjna-SDS

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa