Projekty dofinansowane z budżetu

Fundusz Solidarnościowy

Data publikacji: 8 listopada 2021


Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023
Usługi asystenta jako forma ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Finansowanie
804 485,00 zł
Opis projektu
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne) w poprawie funkcjonowania jej w środowisku, zwiększenia możliwości zaspakajania jej potrzeb oraz włączanie jej w życie społeczne.
Wsparciem asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej objętych zostanie 40 osób, w tym:
20 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
z niepełnosprawnością sprzężoną
10 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
5 osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
z niepełnosprawnością sprzężoną
5 osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu

Program „Opieka Wytchnieniowa”-edycja 2023
Finansowanie
141 216 zł
Opis projektu:
W ramach realizowanego projektu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli obejmie wsparciem członków rodzin lub opiekunów zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności i/ lub nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Opieka wytchnieniowa pozwoli odciążyć opiekunów osób z niepełnosprawnościami i wesprzeć ich w codziennych obowiązkach. Dzięki wsparciu osoby sprawujące opiekę, będą dysponować wolnym czasem, który będą mogli wykorzystać np. na odpoczynek, regenerację sił, zadbanie o własne zdrowie oraz załatwienie niezbędnych spraw.

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”-edycja 2022
Usługi asystenta jako forma ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Finansowanie
1 279 080 zł
Opis projektu:
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne) w poprawie funkcjonowania jej w środowisku, zwiększenia możliwości zaspakajania jej potrzeb oraz włączanie jej w życie społeczne.

Program „Opieka Wytchnieniowa”-edycja 2022
Finansowanie
58 752 zł
Opis projektu:
W ramach realizowanego projektu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli obejmie wsparciem członków rodzin lub opiekunów zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności i/ lub nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Opieka wytchnieniowa pozwoli odciążyć opiekunów osób z niepełnosprawnościami i wesprzeć ich w codziennych obowiązkach. Dzięki wsparciu osoby sprawujące opiekę, będą dysponować wolnym czasem, który będą mogli wykorzystać np. na odpoczynek, regenerację sił, zadbanie o własne zdrowie oraz załatwienie niezbędnych spraw.

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” 2021

Usługi asystenta jako forma ogólnodostępnego wsparcia dla

osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

FINANSOWANIE

434 915,25 Zł

OPIS PROJEKTU:

Celem projektu jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym, ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienia realizowania prawa do niezależnego życia.

Wsparciem asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej objętych zostanie 25 osób, w tym 20 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 5 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z terenu miasta Nowa Sól.

Plakat-informacyjny-AOON

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa