Projekty dofinansowane z budżetu

Lubuska Baza Turystyczna

Data publikacji: 6 grudnia 2021


PROGRAM INWESTYCYJNY „LUBUSKA BAZA TURYSTYCZNA”
Rozbudowa Infrastruktury Centrum Informacji Turystycznej w nowej Soli – „Kącik aktywnego turysty”
DOTACJA CELOWA – DOFINANSOWANIE
57 820,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
482 497,40 zł
OPIS PROJEKTU:
Celem projektu jest rozbudowa infrastruktury nowopowstałego Centrum Informacji Turystycznej w Nowej Soli. Projekt zakłada uzupełnienie istniejącej infrastruktury obiektu o nowoczesne i ekologiczne elementy zagospodarowania terenu, z których korzystać będą mogli mieszkańcy i turyści odwiedzający CIT.
Planuje się wykonanie, dostawę i montaż na terenie obiektu CIT 2 ławek terenowych z panelem fotowoltaicznym umożliwiającym przetwarzanie promieni słonecznych na bezpłatną, ekologiczną energię wraz z profesjonalnym wyposażeniem (między innymi: porty USB i indukcja-umożliwiające ładowanie urządzeń mobilnych, rowerowa stacja naprawcza, stojaki na rowery, samoobsługowy audio-przewodnik turystyczny) dedykowanym dla turystów rowerowych, pieszych, rodzin z dziećmi oraz wszystkich korzystających z Centrum Informacji Turystycznej (zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających miasto turystów).
Rozbudowa infrastruktury obiektu CIT w Nowej Soli – „Kącik aktywnego turysty” wpisuje się w upowszechnianie idei tworzenia warunków do rozwoju turystyki, promocji i ożywienia ruchu turystycznego w mieście i regionie. Inwestycja uwzględnia działania na rzecz ochrony środowiska ze względu na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci paneli fotowoltaicznych.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa