Projekty dofinansowane z budżetu

Program Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Data publikacji: 6 grudnia 2021


PROGRAM EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – LUBUSKIE 2020
OŚ PRORYTETOWA 9 „INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA”,
DZIAŁANIE 9.2 „ROZWÓJ OBSZARÓW ZMARGINALIZOWANYCH”,
PODDZIAŁANIE 9.2.1 „ROZWÓJ OBSZARÓW ZMARGINALIZOWANYCH – PROJEKTY REALIZOWANE POZA FORMUŁĄ ZIT”
RE-ODRA – aktywizacja społeczna i gospodarcza terenów pofabrycznych w Nowej Soli

DOFINANSOWANIE
11 935 361,37 zł – ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
1 591 381,51 zł – z budżetu państwa
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
22.147.841,18 zł
OPIS PROJEKTU:
Celem projektu jest z rewitalizacja terenów przemysłowych byłej fabryki Odra wraz z najbliższym otoczeniem, w ramach zadań wytyczonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji miasta Nowa Sól na lata 2016 -2023.
W ramach zadania zostanie rozebrany, odbudowany i zmodernizowany oraz rozbudowany budynek wieży z przystosowaniem do funkcji aktywizacji społecznej, gospodarczej i edukacyjnej przedsiębiorców i mieszkańców obszaru rewitalizowanego, który stanowić będzie zachowaną charakterystyczną dominantę byłej fabryki.
Wprowadzenie ww. funkcji możliwe jest po wybudowaniu infrastruktury technicznej, która obecnie znajduje się w katastrofalnym stanie. Inwestycja przewiduje zatem budowę nowych sieci uzbrojenia terenu (woda, kanalizacja, oświetlenie), przebudowę i usunięcie kolizji sieci istniejących, rozwiązanie problemu kanalizacji deszczowej, budowę ok. 150 miejsc parkingowych na samochody osobowe, zadaszonych miejsc parkingowych dla skuterów i rowerów, odbudowę nawierzchni drogowej wraz z budową systemu ciągów dla pieszych oraz zagospodarowanie istniejących
terenów zielonych (rewaloryzacja parku) wraz z budową muszli koncertowej.

Zakres prac budowlanych obejmuje:
adaptację wieży ciśnień na Wieżę Ciśnień Społecznych i Gospodarczych poprzez rozbiórkę i odbudowę oraz rozbudowę obiektu wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych;
przebudowę zdewastowanej, pofabrycznej infrastruktury technicznej oraz budowa nowej infrastruktury;
budowę oświetlenia;
rewaloryzację Parku Odra i zagospodarowanie terenów zielonych wraz z budową muszli koncertowej;
wykreowanie wspólnej przestrzeni publicznej w sercu ODRY, budowa placu przy wieży pełniącego funkcję edukacyjną, kultury i rozrywki;
budowę zaplecza parkingowego dla samochodów osobowych, skuterów i rowerów na potrzeby przedsiębiorców oraz korzystających z centrum aktywności;
remont i przebudowę dróg publicznych i wewnętrznych niezbędnych do obsługi sfery gospodarczej i społecznej rewitalizowanego obszaru.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa