Projekty dofinansowane z budżetu

Program rozwój ponadlokalnej infrastruktury sportowej – pilotaż edycja 2017

Data publikacji: 6 grudnia 2021


PROGRAM ROZWÓJ PONADLOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ – PILOTAŻ EDYCJA 2017
Pływalnie Kryta Solan – Centrum Sportu w Nowej Soli

DOFINANSOWANIE
4 357 200,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
16 078 829,00 zł
OPIS PROJEKTU:
Celem projektu jest budowa krytej pływalni wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną przy ulicy Zjednoczenia w Nowej Soli. Inwestycja polega na wybudowaniu obiektu sportowego obejmującego w szczególności: basen sportowy, basen rekreacyjny, brodzik dla dzieci, wanny hydromasażowe, zespół odnowy biologicznej, przebieralnie i pomieszczenia sanitarne. Projekt obejmuje usługi w zakresie aktywności ruchowej i sportowo – rekreacyjnej. W ramach programu udostępniona jest mieszkańcom miasta i okolic infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu i rozwijanie pasji sportowych.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa