Projekty unijne

EU-fonia na dwa głosy: Nowa Sól – Cottbus wspólnie muzykuje, czyli polsko –niemieckie warsztaty muzyczne

Data publikacji: 28 grudnia 2010


ewt-logo

Gmina Nowa Sól Miasto, jako główny Beneficjent projektu, przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa, w drugiej połowie 2010 roku zrealizowała przedsięwzięcie

pt. „ EU-fonia na dwa głosy: Nowa Sól – Cottbus wspólnie muzykuje, czyli polsko –niemieckie warsztaty muzyczne”.

Głównym celem projektu była integracja środowiska muzycznego po stronie polskiej i niemieckiej w ramach zorganizowanych wspólnych warsztatów muzycznych oraz zaprezentowanie klasycznych kompozycji wykonanych na specjalnie zakupionym na ten cel instrumencie dętym Eufoniom. Niniejszy projekt niejednokrotnie nawiązywał do obchodzonego w 2010 roku – Rok Chopinowskiego, który dawał ogromną szansę na promocję polskiej kultury i sztuki. Była to znakomita okazja do propagowania wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturalnego.

Na scenie w Nowej Soli w dniu 04.09 i Cottbus w dniu 16.10 spotkały się

2 orkiestry: Parafialna Orkiestra Dęta FERMAT BAND z Nowej Soli pod dyrekcją Janusza Gabryjelskiego oraz zespół BLASORCHESTER COTTBUS E.V. pod dyrekcją Markusa Witzsche – razem 80 muzyków, pasjonatów gry na instrumentach dętych pod czujnym okiem i batutą p. Janusza Gabryelskiego. Występy poprzedzone zostały wspólnymi warsztatami muzycznymi. Bisy mówiły same za siebie. To było prawdziwie eufoniczne brzmienie.

hasloewt

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa