Projekty unijne

Kompleksowa modernizacja infrastruktury Gimnazjum nr 2 w Nowej Soli

Data publikacji: 8 grudnia 2010


LRPO

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 

Priorytet IV „Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej”,

Działanie 4.2 „Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej”,

Poddziałanie 4.2.2 „Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej”,

Kategoria interwencji: 75 – Infrastruktura systemu oświaty.

Całkowita wartość projektu: 3 885 949,53 PLN

Wydatki kwalifikowane: 3 364 394, 12PLN

Poziom dofinansowania: 50%

Czas realizacji projektu – lata 2008-2010

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 31 marzec 2008

Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu: 30 listopad 2010

Planowany termin zakończenia finansowej realizacji projektu: 31 grudzień 2010

Projekt obejmuje kompleksową modernizację budynków Gimnazjum Nr 2 w Nowej Soli (budynek dydaktyczny i hali sportowej z basenem) wraz z instalacją oddymiania klatek schodowych i z montażem platformy schodowej, dobudową wejścia głównego oraz wyposażeniem 2 nowoczesnych pracowni językowych i doposażeniem pracowni informatycznej w dodatkowe zestawy komputerowe( zakup 2 nowoczesnych pracowni językowych i sprzętu komputerowego wpłynie pozytywnie na zwiększenie dostępu do Internetu i zapewni poprawę jakości procesu kształcenia realizowanego przez gimnazjum).

Cele:

• podniesienie standardu nauczania jak również bezpieczeństwa i komfortu użytkowania budynku gimnazjum wraz z budynkiem sali gimnastycznej i basenu.

• realizacja zadania wpłynie pozytywnie na poszerzenie oferty programowej i unowocześnienie bazy dydaktycznej poprzez inwestycje związane z modernizacją obiektów edukacyjnych oraz ich zaplecza sportowego jak również poprzez doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt dydaktyczny (zakup 2 nowoczesnych pracowni językowych i sprzętu komputerowego);

• zwiększona zostanie również dostępność do edukacji na wysokim poziomie, wykorzystującej nowoczesne technologie, dostępność do Internetu i technologii ICT dla uczniów z terenu miasta Nowa Sól i okolicznych wiosek.

{rsfiles path=”promocja_gimnazjum”}

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa