Projekty unijne

Przebudowa zabytkowych budynków i adaptacja terenów dla potrzeb Miejskiej Biblioteki w Nowej Soli

Data publikacji: 8 grudnia 2010


LRPO

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-20013

Tytuł projektu:

Przebudowa zabytkowych budynków i adaptacja terenów dla potrzeb Miejskiej Biblioteki w Nowej Soli

Całkowita wartość projektu – 8 570 585,18 PLN

Wydatki kwalifikowane: 7 813 972, 86 PLN

Poziom dofinansowania przez Lubuski Regionalny Program Operacyjny – 50%

Lokalizacja inwestycji:

Planowane przedsięwzięcie dotyczy przebudowy budynków usytuowanych przy ulicy Bankowej.

Inwestycja obejmie ponadto teren przyległy do ulic Gimnazjalnej, Bankowej

i Zjednoczenia, sąsiadujący bezpośrednio z budynkami przyszłej Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Miejskiego w Nowej Soli.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

• przebudowę budynku przychodni lekarskiej na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej – oddziału dla dorosłych;

• modernizację kondygnacji piwnic, w których planuje się stworzenie pomieszczeń wystawowych oraz związanych z tym spotkań autorskich;

• umieszczenie głównego księgozbioru i kartotek na poziomie parteru, a czytelni oraz zbiorów regionalnych na poziomie piętra;

• zaadoptowanie poddasza użytkowego na pomieszczenia magazynowe i archiwa,

• przebudowę na potrzeby oddziału dziecięcego budynku RUM- u.

W budynku zaprojektowane zostały pomieszczenia związane bezpośrednio

z prowadzoną działalnością – pomieszczenie księgozbioru z aneksem czytelniczym i kawiarenka internetowa z salą zabaw, jak również zaplecze higieniczno- sanitarne i socjalne;

• stworzenie parku miejskiego z siecią chodników, elementami małej architektury oraz wewnętrznymi miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, w tym dla osób niepełnosprawnych;

• naprawę ogrodzenia terenu oraz zmontowanie oświetlenia terenu (iluminacja) Biblioteki Miejskiej.

Cele projektu

• ożywienie zdegradowanych obszarów miejskich;

• wyeliminowanie zjawiska marginalizacji ekonomicznej i społecznej mieszkańców;

• poprawa stanu infrastruktury technicznej MBP;

• ożywienie społeczno – gospodarcze poprzez m.in.: zwiększenie udziału społeczności w życiu kulturalnym miasta, poprawia wizerunku i tożsamości lokalnej mieszkańców;

• zapewnienie równego dostępu do wiedzy dla wszystkich mieszkańców, a także tworzenie nowych miejsc pracy;

• uzyskanie ładu przestrzennego i estetyki miasta oraz przywróceni nieruchomościom ich utraconej wartości.

Harmonogram realizacji projektu

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu – 26-01-2007

Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu – 31-12-2010

Planowany termin zakończenia finansowej realizacji projektu – 31-12-2010

 

Nowa siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Bankowej 3(fot. A. Szewczykowski)

{rsmediagallery tags=”biblioteka”}

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa