Projekty unijne

W poszukiwaniu muzealnej przestrzeni

Data publikacji: 15 października 2014


logo UE  logo PL BP  logo euroregion 

 

 

„ Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa

„Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”

Das Projekt wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung im Rahmen des Operationellen Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen (Wojewodschaft Lubuskie)–Brandenburg 2007-2013, Small Project Fund und Netzwerk-projektefonds der Euroregion Spree-Neiße-Bober, kofinanziert.

Gmina Nowa Sól-Miasto, jako Beneficjent wiodący wraz z partnerem niemieckim-Miastem Frankfurt nad Odrą, zrealizowała projekt pt. „W poszukiwaniu muzealnej przestrzeni na Szlaku Doliny Środkowej Odry”

Projekt został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa.

Głównym celem projektu była integracja społeczności polsko-niemieckiej- samorządowców, wodniaków oraz pracowników placówek muzealnych, znajdujących się na Szlaku Doliny Środkowej Odry, zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej oraz opracowanie koncepcji produktu turystycznego, jakim będzie w przyszłości Muzeum Odry w Nowej Soli.

W ramach projektu, oprócz spotkań roboczo-konsultacyjnych z partnerem niemieckim, została również zorganizowana wyprawa badawcza do Muzeum Twierdzy w Kostrzynie nad Odrą oraz Muzeum Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Była to doskonała okazja dla uczestników projektu, aby wzbogacić wiedzę z zakresu funkcjonowania już istniejących podobnych placówek na Szlaku Doliny Środkowej Odry.

Produktem finalnym zrealizowanego projektu jest koncepcja produktu turystycznego Muzeum Odry. Jest to kompendium wiedzy na temat już istniejących podobnych obiektów, w których został szczegółowo przeprowadzony audyt oraz analiza mocnych i słabych stron powstania w przyszłości w Nowej Soli nowego produktu turystycznego, ze wskazaniem na odpowiednie narzędzia promocji i reklamy.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z niniejszym opracowaniem.

{rsfiles path=”muzeum odra”}

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa