Sprawy społeczne

Porady prawne

Zapraszamy do zapoznania się z informatorem, który zawiera dane dotyczące placówek i instytucji udzielających pomocy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy na terenie Nowej Soli i województwa lubuskiego.

Przedstawiamy także informator o placówkach wsparcia
dla dzieci i młodzieży na terenie Nowej Soli.

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

Jak segregować śmieci?

O Nowej Soli