Zamówienia publiczne

Budowa kablowej linii oświetleniowej przy ul. Wrocławskiej w Nowej Soli

Data publikacji: 2 września 2016


Przedmiot zamówienia obejmuje budowę kablowej linii oświetleniowej przy ul. Wrocławskiej (na odcinku od ul. Moniuszki do torów kolejowych) w Nowej Soli. W ramach przedmiotu zamówienia należy:

a) zdemontować oprawy oświetlenia zewnętrznego (13 kpl.) oraz słupy oświetleniowe (12 szt.),

b) wykonać kablową linię oświetleniową o łącznej długości 2.045 mb (obwód nr 1 – 1.060 mb; obwód nr 2 – 1.065 mb); słupy oświetleniowe – 62 szt.; oprawy oświetlenia zewnętrznego LED 54 W – 62 szt.

1. SIWZ

2. Ogłoszenieo zamówieniu

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa