UWAGA!

Informujemy, że Urząd Miejski w Nowej Soli jest otwarty. Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30-15.30, środa: 9.00-17.00. Apelujemy jednocześnie o ograniczenie wizyt w Urzędzie do niezbędnego minimum. Sprawdź w zakładce URZĄD /druki do pobrania oraz spis numerów telefonów do wydziałów i adresy mailowe.

Zamówienia publiczne

Doposażenie placu zabaw na działce nr 154/4, obręb 0004 w m. Nowa Sól w urządzenia dla osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 22 stycznia 2020


Gmina Nowa Sól – Miasto zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu na wybór Wykonawcy realizacji inwestycji pn.: „Doposażenie placu zabaw na działce nr 154/4, obręb 0004 w m. Nowa Sól w urządzenia dla osób niepełnosprawnych.”

Zaproszenie wraz z załącznikami.

Wyjaśnienia treści zaproszenia do złożenia ofety nr 1.

Protokół z wyboru oferty.

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

Jak segregować śmieci?

O Nowej Soli