Zamówienia publiczne

Dostawa 4 sztuk fabrycznie nowych niskoemisyjnych, niskopodłogowych autobusów klasy maxi dla GminyNowa Sól – Miasto.

Data publikacji: 22 lutego 2017


Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk fabrycznie nowych niskoemisyjnych, niskopodłogowych autobusów klasy maxi dla Gminy Nowa Sól – Miasto; norma emisji spalin: minimum EURO 6, wraz z systemem zapowiadania przystanków, monitoringiem wizyjnym, systemem emisji reklam oraz systemem lokalizacji.

Termin wykonania zamówienia: do 30 maja 2018 r.

Termin składania ofert: do dnia 3 kwietnia 2017 r. do godz. 10:00.

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Przyjazna Komunikacja Publiczna – Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego sub Obszaru Funkcjonalnego” będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020. 

Elektroniczne narzędzie do wypełnienia JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia):klik

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2017/S 037-066648

SIWZ.pdf

SIWZ z Załącznikami 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11.

Instrukcja wypełnienia JEDZ (Jednolity Europejski Dokumnt Zamówienia)

JEDZ-espd.xml

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 1

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa