Zamówienia publiczne

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do budynku Dziennego Domu Pobytu SENIOR+ przy ul. Kasprowicza 8 w Nowej Soli.

Data publikacji: 22 października 2020


Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do budynku Dziennego Domu Pobytu SENIOR+ przy ul. Kasprowicza 8 w Nowej Soli”.
Szczegółowy opis wymagań technicznych przedmiotu zamówienia zawarto w ZAŁĄCZNIKU nr 1 do niniejszego ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Załączniki:

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja o anulowaniu postępowania

Projekt jest współfinansowany z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 Edycja 2020 Moduł I – Utworzenie i/lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior +”

logo miasta oraz napis strategia rozwoju miasta
logo z napisem ciepłe mieszkanie

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa