UWAGA!

Tutaj znajdziesz informacje dotyczące szczepień przeciwko Covid-19 w Nowej Soli nowasol.pl/szczepimy-sie

Zamówienia publiczne

Dostawa tabletów, telewizorów i laptopów wraz z ich instalacją i konfiguracją.

Data publikacji: 4 października 2017


Przedmiotem zamówienia jest dostawa tabletów, telewizorów, splittera i laptopów wraz z ich instalacją i konfiguracją. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, kompletne (z pełnym okablowaniem), wolne od wad oraz od obciążeń prawami osób trzecich i pochodzący z legalnych źródeł. Dostarczone urządzenia muszą posiadać niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, warunki gwarancji, licencji, które należy dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru.
Urządzenia przeznaczone będą dla zorganizowanych grup zwiedzających park oraz uczniów szkół na zajęciach dydaktycznych prowadzonych w parku. Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem klocków edukacyjnych do budowy programowalnych robotów.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy

Termin składania ofert: do dnia 13 października 2017 r. do godz. 10:00.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura Społeczna”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ.pdf

SIWZ z załącznikami nr 1-5

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Baner informujący o szczepieniu na COVID-19
plakat koronawirus - ważne informacje
engo generator

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

Jak segregować śmieci?

O Nowej Soli