Zamówienia publiczne

Obsługa bankowa budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto i jednostek organizacyjnych

Data publikacji: 8 listopada 2016


Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto oraz jednostek organizacyjnych  polegającej na:

a)    otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących, rachunków funduszy specjalnych i celowych, rachunków pomocniczych,
b)    realizacji wszystkich poleceń przelewów do innych banków w systemie ELIXIR, w przypadku gdy bank „odbiorca” nie jest w systemie rozliczeń ELIXIR dopuszczalna jest realizacja w systemie SYBIR,
c)    realizacji poleceń przelewów wewnętrznych między rachunkami w tym samym banku,
d)    przyjmowaniu wpłat gotówkowych,
e)    dokonywaniu wypłat gotówkowych,
f)    lokowaniu wolnych środków na lokatach ,,over night”, „weekendowych”,
g)    wykonywaniu obsługi przy wykorzystaniu systemu elektronicznego przesyłania danych,
h)    miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych,
i)    codziennym sporządzaniu wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi,
j)    przechowywanie depozytów,
oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym – kredyt przeznaczony na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia od dnia 1 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Termin składania ofert: do dnia 21 listopada 2016 r. do godz. 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ .docx

Załącznik nr 5

SIWZ .pdf

zmiana treści SIWZ nr 1 z dn. 03.11.2016

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 03.11.2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 14.11.2016

Wyjaśnienia nr 1 i zmiana nr 2 treści SIWZ z dnia 14.11.2016

Załączniki do wyjaśnień nr 1 i zmiany nr 2 treści SIWZ z dnia 14.11.2016

Załącznik nr 6 do wyjaśnień nr 1 i zmiany nr 2 treści SIWZ z dnia 14.11.2016 – RbZ za III kwartał 2016

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 3 treści SIWZ z dnia 17.11.2016 r.

Załacznik nr 1 do wyjaśnień nr 2 i zmiany nr 3 treści SIWZ z dnia 17.11.2016 r. – Formularz oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa