Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy w trybie ustawy z dnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

Data publikacji: 20 lutego 2017


Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy w trybie ustawy z dnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym na transport drogowy – przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Gmin: Kolsko, Kożuchów, Nowa Sól, Nowa Sól – Miasto, Otyń i Siedlisko.

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa