UWAGA!

Informujemy, że Urząd Miejski w Nowej Soli jest otwarty, obsługujemy interesantów bezpośrednio. Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30-15.30, środa: 9.00-17.00

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy w trybie ustawy z dnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

Data publikacji: 20 lutego 2017


Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy w trybie ustawy z dnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym na transport drogowy – przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Gmin: Kolsko, Kożuchów, Nowa Sól, Nowa Sól – Miasto, Otyń i Siedlisko.

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

Jak segregować śmieci?

O Nowej Soli