UWAGA!

Informujemy, że Urząd Miejski w Nowej Soli jest otwarty, obsługujemy interesantów bezpośrednio. Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30-15.30, środa: 9.00-17.00. Uwaga: na terenie Urzędu obowiązuje nakaz noszenia maseczek.

Zamówienia publiczne

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku i terenu Publicznego Gimnazjum nr 3 w Nowej Soli przy ul. Kasprowicza 8 na Centrum Aktywności Społecznej „CAS” wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji o pozw

Data publikacji: 20 czerwca 2017


Nowa Sól, dnia 20 czerwca 2017 r.

INW.7013.4.1.2017

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku i terenu Publicznego Gimnazjum nr 3 w Nowej Soli przy ul. Kasprowicza 8 na Centrum Aktywności Społecznej „CAS”.
Dokumentacja będzie podzielona na trzy zadania:
Zadanie 1 – Dokumentacja siedziby Centrum Aktywności Społecznej „CAS” i Organizacji Pozarządowych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
Zadanie 2 – Dokumentacja Dziennego domu „Senior+” oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
Zadanie 3 – Dokumentacja Środowiskowego Domu Samopomocy oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Termin wykonania zamówienia: do 31 maja 2018 r.
Termin składania ofert: do dnia 30 czerwca 2017 r. do godz. 14:00.

Dokumenty do pobrania:

SIWZ

Załączniki nr 1-4

Załącznik nr 5

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

Jak segregować śmieci?

O Nowej Soli