Zamówienia publiczne

Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu dla zadania inwestycyjnego p.n. Budowa drogi gminnej łączącej rondo „DOZAMET” z ul. Brzozową oraz rozbudowa drogi gminnej nr 102413F w ciągu ul. Brzozowej i ul. Wyspiańskiego w Nowej Soli.

Data publikacji: 10 kwietnia 2020


Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

Jak segregować śmieci?

O Nowej Soli