Zamówienia publiczne

Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową Pływalni Krytej Solan – Centrum Sportu w Nowej Soli.

Data publikacji: 1 października 2018


UWAGA: Zmiany w zakresie warunków udziału oraz w formularzu oferty w odniesieniu do poprzedniego postępowania przetargowego.

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ z załącznikami nr 1-5.

Informacja z otwarcia ofert.

Ogłoszenie o wyborze oferty.

logo miasta oraz napis strategia rozwoju miasta
logo z napisem ciepłe mieszkanie

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa