Zamówienia publiczne

Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad przebudową i rozbudową budynku w związku ze zmianą funkcji na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Data publikacji: 26 lutego 2019


Baner informujący o szczepieniu na COVID-19

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

Jak segregować śmieci?

O Nowej Soli