UWAGA!

Informujemy, że Urząd Miejski w Nowej Soli jest otwarty, obsługujemy interesantów bezpośrednio. Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30-15.30, środa: 9.00-17.00. Uwaga: na terenie Urzędu obowiązuje nakaz noszenia maseczek.

Zamówienia publiczne

Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad rozbudową ul. Towarowej i ul. Zjednoczenia w Nowej Soli w ramach projektu p.n. Przyjazna Komunikacja Publiczna – Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego.

Data publikacji: 21 marca 2017


Przedmiotem zamówienia jest pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na rozbudowie ul. Towarowej i części ul. Zjednoczenia w Nowej Soli o łącznej długości 0,581 km w ramach projektu p.n. Przyjazna Komunikacja Publiczna – Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego oraz wspieranie zamawiającego w czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją projektu.

Termin wykonania zamówienia: do 15 listopada  2017 r.

Termin składania ofert: do dnia 30 marca 2017 r. do godz. 10:00.

Projekt Przyjazna Komunikacja Publiczna – Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ.pdf

SIWZ.doc z załącznikami 1, 2, 3, 4, 5

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

Jak segregować śmieci?

O Nowej Soli