Zamówienia publiczne

Przebudowa ciągów pieszych Placu Powstańców Śląskich i Wielkopolskich w Nowej Soli – etap II.

Data publikacji: 26 lutego 2019


Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa