Zamówienia publiczne

Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego oraz budowa miejsc postojowych i drogi wewnętrznej przy ul. Piaskowej w Nowej Soli.

Data publikacji: 25 maja 2020


logo miasta oraz napis strategia rozwoju miasta
logo z napisem ciepłe mieszkanie

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa