Zamówienia publiczne

Remont sanitariatów w Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli – etap I

Data publikacji: 21 lipca 2017


1. Przedmiotem zamówienia jest remont sanitariatów w Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli – etap I. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu pomieszczeń nr 13, 14 i 18 na parterze budynku oraz pomieszczenia nr 122 na I piętrze budynku, o łącznej powierzchni użytkowej pomieszczeń remontowanych ok. 18 m2.
2. Charakterystyka robót:
a) wykonanie otworów w ścianach działowych i poszerzenie istniejących,
b) wykonanie robót rozbiórkowych ścianek i obudów z płyt g-k,
c) wykonanie rozbiórek okładzin ścian i posadzek z płytek ceramicznych,
d) wykonanie izolacji pionowej i poziomej w pomieszczeniach sanitarnych,
e) wykonanie ścianek z elementów drobnowymiarowych z osadzaniem nadproży,
f) demontaż ustępów, umywalek i baterii umywalkowych,
g) demontaż rurociągów z PVC,
h) wymiana wpustów ściekowych i podejść z rur PCV,
i) montaż umywalek, ustępów, pisuarów i brodzików,
j) montaż akcesoriów łazienkowych,
k) wymiana grzejników,
l) wymianę instalacji elektrycznej oświetleniowej,
m) demontaż opraw żarowych oraz montaż opraw świetlówkowych,
n) montaż stolarki drzwiowej,
o) wykonanie okładzin ścian i podłóg,
p) malowanie pomieszczeń.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 45 dni od dnia podpisania umowy.

Termin składania ofert: do dnia 8 sierpnia 2017 r. do godz. 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Załączniki nr 1-2 do SIWZ

Załączniki nr 3-7 do SIWZ.

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa