Zamówienia publiczne

Świadczenie usługi komunikacji miejskiej na obszarze Gminy Nowa Sól – Miasto, Gminy Nowa Sól, Gminy Kożuchów, Gminy Otyń, Gminy Siedlisko oraz Gminy Kolsko

Data publikacji: 7 listopada 2016


Świadczenie usługi komunikacji miejskiej na  liniach komunikacyjnych na obszarze Gminy Nowa Sól – Miasto, Gminy Nowa Sól, Gminy Kożuchów, Gminy Kolsko, Gminy Otyń, Gminy Siedlisko.

Termin składania ofert: 15.11.2016 r. godz. 10:00.

ELEKTRONICZNE NARZĘDZIE DO WYPEŁNIENIA JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia): klik

SIWZ.pdf

Ogloszenie o zamówieniu opublikowane w DzUUE.pdf

SIWZ.docx

Instrukcja wypeniania Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – instrukcja

Załączniki do SIWZ

Zmiana tresci SIWZ nr 1 z dn.10.10.2016r

JEDZ.pdf

JEDZ-espd.xml

Sprostowanie ogloszenie zmian lub dodatkowych informacji

Zmiana tresci SIWZ nr 2 z dn. 17.10.2016r

Zmiana treci SIWZ nr 3 z dn.21.10

Sprostowanie ogloszenie zmian lub dodatkowych informacji z dn. 03.11.2016

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa