UWAGA!

Informujemy, że Urząd Miejski w Nowej Soli jest otwarty, obsługujemy interesantów bezpośrednio. Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30-15.30, środa: 9.00-17.00

Zamówienia publiczne

Świadczenie usługi komunikacji miejskiej na obszarze Gminy Nowa Sól – Miasto, Gminy Nowa Sól, Gminy Kożuchów, Gminy Siedlisko oraz Gminy Kolsko.

Data publikacji: 21 listopada 2016


Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi komunikacji miejskiej na liniach komunikacyjnych na obszarze Gminy Nowa Sól – Miasto, Gminy Nowa Sól, Gminy Kożuchów, Gminy Kolsko, Gminy Siedlisko. Szacunkowa liczba wozokilometrów przez okres realizacji zamówienia wynosi 103 762 km.

Termin realizacji: od dnia 01.01.2017r. do dnia 30.06.2018 r.

Termin składania ofert: do dnia 1 grudnia 2016 r., do godz. 10.00.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami 1 – 5 – wersja edytowalna

SIWZ z załącznikami 1 – 5.pdf

Załączniki nr 6 i 7 do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

Jak segregować śmieci?

O Nowej Soli