UWAGA!

Informujemy, że Urząd Miejski w Nowej Soli jest otwarty. Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30-15.30, środa: 9.00-17.00. Apelujemy jednocześnie o ograniczenie wizyt w Urzędzie do niezbędnego minimum. Sprawdź w zakładce URZĄD /druki do pobrania oraz spis numerów telefonów do wydziałów i adresy mailowe.

Zamówienia publiczne

Wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej budowy tunelu drogowego w ciągu ul. Wojska Polskiego i podziemnego przejścia pieszo-rowerowego w ciągu ul. 1 Maja pod linią kolejową nr 273 Wrocław – Szczecin w Nowej Soli.

Data publikacji: 13 października 2017


1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej budowy tunelu drogowego w ciągu ul. Wojska Polskiego i podziemnego przejścia pieszo – rowerowego w ciągu ul. 1 Maja oraz likwidację czterech przejazdów kolejowo – drogowych linii kolejowej nr 273 Wrocław – Szczecin:
– kat. B w km 129,052 na przedłużeniu ul. Targowej,
– kat. A w km 130,001 łączącej ul. Długą z ul. Topolową/Zaułek,
– kat. A w km 130,886 w ciągu ul. Wojska Polskiego,
– kat. A w km 131,320 w ciągu ul. 1 Maja.
Inwestycja w całości zlokalizowana będzie w terenie zabudowanym miasta Nowa Sól w ciągu dwóch głównych ulic tj. ul. Wojska Polskiego (drogi gminnej nr 102471F) i ul. 1-go Maja (drogi powiatowej nr 3227F) łączących zachodnią i centralną część miasta w miejscu przejazdów kolejowych na skrzyżowaniu z linią kolejową relacji Szczecin – Wrocław oraz w obszarze planowanej drogi gminnej przebiegającej wzdłuż linii kolejowej (przedłużenie ul. Towarowej -droga gminna nr 102473F).
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 16 lipca 2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ z załącznikami nr 1-7.

SIWZ pdf.

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1.

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2.

Informacja z otwarcia ofert.

Ogłoszenie o wyborze oferty.

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

Jak segregować śmieci?

O Nowej Soli