Zamówienia publiczne

Wykonanie w trybie „zaprojektuj i wykonaj ” zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbiórka nieużytkowanego budynku wieży znajdującego się na terenie byłej fabryki nici Odra w Nowej Soli”.

Data publikacji: 21 sierpnia 2019


Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa