UWAGA!

Informujemy, że Urząd Miejski w Nowej Soli jest otwarty. Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30-15.30, środa: 9.00-17.00. Apelujemy jednocześnie o ograniczenie wizyt w Urzędzie do niezbędnego minimum. Sprawdź w zakładce URZĄD /druki do pobrania oraz spis numerów telefonów do wydziałów i adresy mailowe.

Zamówienia publiczne

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej przy ul. Muzealnej 46 w Nowej Soli na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej.

Data publikacji: 27 lipca 2018


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej przy ul. Muzealnej 46 w Nowej Soli na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I st. Im. Grażyny Bacewicz w Nowej Soli wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Inwentaryzacja budynku stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ z załącznikami nr 1-8.

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1.

Informacja z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

Jak segregować śmieci?

O Nowej Soli