UWAGA!

Informujemy, że Urząd Miejski w Nowej Soli jest otwarty, obsługujemy interesantów bezpośrednio. Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30-15.30, środa: 9.00-17.00. Uwaga: na terenie Urzędu obowiązuje nakaz noszenia maseczek.

Zamówienia publiczne

Zamówienie publiczne na usługi społeczne – usługa przygotowywania i wydawanie dwudaniowych obiadów Klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli w okresie od 02.09.2019 r. do 31.12.2019 r.

Data publikacji: 30 lipca 2019


Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

Jak segregować śmieci?

O Nowej Soli