Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie zmiany nawierzchni na kostkę kamienną w obrębie działek nr 457/8, 455/5, 455/8 – obręb 3 Nowa Sól-Miasto

Data publikacji: 26 marca 2019


Nowa Sól, dnia 22 marca 2019 r.

NR INW.7013.9.3.2018/01/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie zmiany nawierzchni na kostkę kamienną w obrębie działek nr 457/8, 455/5, 455/8 – obręb 3 Nowa Sól-Miasto

Zamówienie realizowane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie kwartału ulic: Witosa-Kuśnierska-Szeroka-Piłsudskiego”

Termin składania ofert do dnia 17 kwietnia 2019 r. do godz. 14:00.

Załaczniki:

ZAPYTANIE OFERTOWE

zał. nr 2 – FORMULARZ OFERTOWY (wersja edytowalna)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa